Cuma, Aralık 6, 2019
Ana Sayfa YAŞAM

YAŞAM

Yaşam ; hayat canlılık niteliği taşıyan varlıkların yaşadıkları süre boyunca kazandıkları deneyimler ve yaşayımların bütünüdür. Bilgi Yaşamı Kolaylaştırır.

Yaşamın bir özelliği de büyümedir, yani biyolojik yönden eşdeğerli cevherlerin yeniden oluşmasıdır. Yaşamın doğuş nedenini açıklayabilmek için, geçmişte birçok idealist ve birçok maddeci düşünür, ilk yaratılış -generatio aequivoca- varsayımından hareket etmişlerdir.

Maddeciler genellikle, canlıların, doğal, mekanik, fiziksel-kimyasal süreçlerden kendiliğinden doğduğunu kabul edip, bu tezlerini, yaşamın yalnızca maddenin genel bir özelliği olduğu düşüncesiyle birleştirmişlerdir.

İdealistler ise, yaşamı, ruhsal bir ilkenin, son tahlilde tanrının yarattığı, önceden hazırlanmış, tamamlanmış, eksiksiz organizmaların bir ürünü saymışlardır.

Engels, yaşamın başlangıcını, yeryüzündeki jeolojik ve iklimsel koşulların değişmesine dayandırarak, önceki niceliksel değişmelerden gelen birikimlerin yol açtığı niteliksel bir sıçramanın sonucunda oluşmuş, yumurta akı cisimlerinin bir ürünü olarak açıklamıştı.

Modem araştırmalar, bazı varsayımların ve görüşlerin daha farklı olmasına karşın, Engels’ in görüşünü ilkece doğrulamışlardır.

EN POPÜLER BİLGİLER