Cuma, Aralık 6, 2019
Ana Sayfa DOĞA

DOĞA

Doğa ; Kendiliğinden var olan, canlı, ve cansız nesnelerden oluşan, kendini sürekli olarak değiştiren varlığın tümüne doğa, tabiat denir. İnsan eliyle büyük değişikliğe uğramamış doğal güzelliklerini koruyan, genellikle kent dışı kesim. Yaradılış ve yapı özelliklerinin tümüdür.

Doğa , en geniş anlamıyla, doğal dünyaya , fiziksel dünyaya veya maddi dünyaya eşdeğerdir. “Doğa”, fiziksel dünyanın ve genel olarak yaşamın fenomenini ifade eder. Bu, atom altıden kozmik olana kadar değişmektedir.

Canlı bitkiler ve hayvanlar, jeolojik süreçler, hava ve madde ve enerji gibi fiziği ifade eder. Bu terim genellikle “doğal çevre” ya da vahşi-vahşi hayvanlar, kayalar, orman, plajlar ve insanlar tarafından büyük ölçüde değiştirilmemiş ya da insan müdahalesine rağmen devam eden genel alanlara atıfta bulunur. Örneğin, üretilen nesneler ve insan etkileşimi, örneğin, ” insan doğası ” veya ” doğanın bütünü ” olarak nitelendirilmediği sürece, genellikle doğanın bir parçası olarak kabul edilmez . Bu daha geleneksel ” doğa ” kavramı”Dünya’nın doğal ve yapay unsurları arasında, bir insan bilinci veya bir insan zihninin yarattığı yapaylıkla, bir ayrım anlamına gelir.

EN POPÜLER BİLGİLER